ظروف پلاستیکی

ظروف پلاستیکی

چنان جایگاهی پیدا کرده اند که استفاده از آن ها گریزناپذیر بوده، پس چاره این است که از پلاستیک هایی استفاده شود که کمترین آسیب را در پی داشته باشند. هنگامی که به آشپزخانه نگاه می کنیم در هر گوشه ای از آن اثری از پلاستیک پیدا می کنیم، حتی برای نگه داری مواد غذایی.

نیاز به کمک دارید؟