قاشق و چنگال و کارد

قاشق و چنگال و کارد

قاشق و چنگال غذاخوری ابزاری است که هر روزه برای میل کردن غذا مورد استفاده قرار می گیرد. در نظر داشته باشید قاشق و چنگال سایز های مختلفی دارد.

در مورد قاشق و چنگال غذاخوری باید اضافه کنیم که منظور از قاشق غذاخوری، قاشقی با ظرفیت تقریبی پانزده میلی لیتر می باشد. چنگال غذا خوری نیز، چنگالی که از نظر ابعاد با قاشق غذاخوری اندازه یکسانی دارد.

نیاز به کمک دارید؟