چایخوری

چایخوری

چایخوری به مجموعهٔ ظروفی که برای چای بعد از ظهر یا ضیافت رسمی چای مورد استفاده قرار می‌گیرد اطلاق می‌شود.

نیاز به کمک دارید؟